Up

Правилници

Овим правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања код послодавца – Политехничке школе,у складу са одредбама Закона и Правилника.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

У нашој школи на седници наставничког већа одржаној 3 октобра 2016. године обављена је презентација правилника о стручном усавршавању наставника. Детаље правилника можете видети у приложеној презентацији коју је том приликом предавач презентовао.

Презентација правилника о стручном усавршавању наставника

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 85/2013)Школски одбор је на седници од 29.11.2012. год. донео: ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О МЕТОДОЛОГИЈИИ СМЕРНИЦАМА ЗАСТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА У ПОЛИТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О МЕТОДОЛОГИЈИ И СМЕРНИЦАМА ЗА СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА У ПОЛИТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ
Документа за менторе и приправнике
Правилник о похвалама, наградама и одговорности ученика

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vasoitanju

Правилник о оцењивању ученика
 
 
Powered by Phoca Download

Пријављивање сарадника сајтаПријатељи школе

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top