Politehnička škola Kragujevac
Једносменски распоред
Školska godina: 2017/2018.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 8.9.2017.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
1234567812345678123456781234567812345678
1.Антић Ђорђе
III-12
III-10
I-10
III-14
III-13
I-11
I-2
II-11
III-3
II-12
III-12
III-14
I-11
II-11
III-10
III-13
I-10
II-12
III-3
I-2
2.Електроника НН
II-5
II-7
III-3
III-3
II-7
I-9
II-5
3.Младен Марић
II-1
I-9
II-2
II-13
II-6
II-13
II-6
II-10
II-4
II-3
II-3
II-10
I-9
I-9
II-10
II-1
II-2
II-4
I-9
4.физичко НН1
I-13
II-2
I-13
II-2
I-12
I-12
5.Алексић Љупка
II-7
IV-1
IV-1
II-9
II-6
IV-1
II-5
III-4
II-1
II-7
II-6
II-2
II-2
III-4
II-5
IV-1
II-1
II-9
II-9
6.Ашанин Милица
I-3
II-10
II-10
I-8
I-6
I-5
I-8
II-10
I-2
I-8
7.Бејатовић Јелисавета
III-9
III-14
II-10
II-6
III-12
II-6
III-1
III-1
III-9
II-10
III-12
III-1
III-14
III-12
III-14
II-10
II-6
III-9
III-9
8.Блаћанин Оливера
II-9
II-8
II-9
II-8
9.Богићевић Маја
IV-3
III-4
IV-1
II-5
I-4
IV-10
I-1
IV-2
III-4
I-1
IV-10
IV-1
II-5
I-4
IV-2
IV-3
10.Бутулија Вишња
IV-8
II-12
II-7
IV-6
IV-8
IV-9
II-12
II-8
IV-6
II-9
IV-8
IV-9
IV-9
II-7
II-12
II-9
IV-6
II-8
11.Васиљевић Саша
IV-4
IV-4
I-9
I-5
I-7
I-4
III-9
12.Вранић Ана
IV-2
III-9
I-8
I-8
IV-11
III-9
IV-11
IV-2
13.Вучићевић Драгана
IV-4
IV-4
IV-4
III-9
III-9
III-9
III-9
III-9
I-9
IV-4
IV-4
IV-4
14.Габарић Милан
II-1
II-14
I-4
II-10
II-6
I-4
I-3
I-12
I-4
II-9
I-12
I-11
II-9
II-1
I-10
I-2
I-10
I-11
II-10
II-8
II-6
15.Гаљак Марко
III-10
I-8
II-13
III-1
III-7
III-14
I-3
I-12
II-1
II-10
I-1
I-2
I-9
IV-1
II-5
II-12
II-14
III-8
II-3
III-5
IV-7
II-8
II-9
I-4
I-7
II-2
II-4
I-6
16.Гаљак Милица
III-3
III-3
II-1
IV-9
III-3
I-1
II-1
II-2
II-3
IV-9
17.Гаљак Смиља
III-11
III-12
II-14
III-12
II-11
II-14
III-13
II-13
II-12
III-13
III-10
III-13
III-13
III-10
II-13
III-13
III-13
II-14
III-11
18.Географија НН 1
I-12
I-10
II-5
I-13
I-7
I-2
I-13
I-10
II-10
I-6
I-3
I-11
I-2
I-3
I-5
II-5
II-10
I-12
I-5
I-11
19.Географија НН 2
II-4
II-1
II-1
I-8
II-4
20.Ђокић Аца
I-9
II-10
I-11
I-10
II-4
I-2
I-6
I-12
III-3
I-3
21.Ђокић Марија
II-8
II-11
II-11
22.Ђокић Слободан
II-9
II-9
I-9
I-8
III-8
I-8
I-7
I-8
I-8
I-8
II-9
II-9
23.Ђорђевић Драгица
III-14
III-14
24.Ђорђевић Мирјана
IV-9
II-4
III-13
IV-3
IV-11
II-4
IV-9
IV-9
IV-3
II-4
IV-11
IV-9
IV-9
IV-3
II-4
III-13
IV-11
II-4
IV-3
III-13
25.Ђукић Марко
III-5
II-6
III-5
III-5
III-10
IV-5
IV-5
IV-11
I-6
III-10
IV-11
II-6
III-5
III-5
III-10
IV-11
III-5
26.Ђукић Недић Биљана
III-2
I-7
II-10
III-1
I-7
III-5
III-1
III-2
II-10
I-7
III-5
III-9
III-2
27.Ђурић Јасмина
I-9
III-9
II-2
I-3
IV-2
I-3
II-2
IV-2
III-9
I-3
I-9
IV-2
I-3
I-3
II-2
III-9
I-9
IV-2
II-2
28.Ерац Владимир
III-12
III-13
IV-8
III-11
I-11
III-12
II-14
III-10
IV-8
II-14
I-10
III-11
III-13
I-11
II-14
I-11
I-11
III-10
29.Живановић Јасмина
II-2
II-1
II-1
II-1
30.Живановић Василије
I-1
I-3
I-1
II-3
I-5
III-7
I-6
III-8
II-3
I-3
I-4
III-9
IV-9
I-5
III-8
I-4
III-7
I-6
IV-9
III-9
31.Живојиновић Ирина
I-2
I-9
I-3
IV-10
IV-10
IV-4
I-7
I-9
I-2
IV-10
I-3
IV-10
I-7
IV-10
I-9
IV-10
I-7
32.Жугић Милунка
II-13
IV-6
I-10
III-10
II-3
II-3
I-10
IV-6
II-3
II-13
III-10
II-3
II-13
I-10
III-10
I-10
II-13
IV-6
33.Јанић Јована
III-7
III-8
III-12
IV-5
IV-1
IV-8
II-9
II-8
IV-7
IV-11
III-13
IV-4
III-13
III-12
34.Информатика НН
I-5
III-8
I-1
III-7
I-1
I-7
IV-4
I-6
I-12
I-13
35.Јанковић Јелена
I-2
IV-2
IV-9
IV-9
IV-2
III-2
II-10
II-10
IV-2
IV-2
I-2
II-10
II-10
IV-2
I-2
III-2
36.Јанковић Славица
II-7
II-5
III-1
III-4
II-4
II-3
III-4
III-4
II-4
III-4
III-5
II-7
II-5
III-1
II-4
II-3
II-7
III-4
III-5
III-1
37.Јевтић Милан
I-8
II-5
I-10
I-11
II-12
II-11
II-13
I-7
I-9
I-6
II-12
I-10
I-8
I-7
I-11
II-13
II-5
II-11
I-6
I-9
38.Јелић Биљана
II-9
II-8
II-6
II-5
II-1
II-1
IV-8
II-13
II-5
IV-8
II-8
II-3
II-13
II-4
II-3
IV-8
II-4
II-9
II-6
39.Јелић Зоран
III-10
III-12
III-14
III-12
III-13
III-11
II-13
III-11
II-13
III-13
III-11
III-14
II-13
III-12
III-10
III-12
III-12
III-12
III-10
III-14
40.Јовановић Јасминка
II-6
I-1
II-14
II-12
I-8
I-1
II-6
I-1
II-12
II-14
I-1
II-12
II-6
I-1
II-14
II-6
II-12
II-6
I-8
41.Јовановић Милица
II-4
II-2
II-3
II-6
II-4
II-1
II-11
II-2
I-9
I-9
II-13
II-12
II-11
II-6
II-4
II-13
II-3
II-1
II-12
42.Кањевац Ненад
II-13
I-13
III-11
II-13
IV-6
III-12
IV-7
II-13
II-12
III-10
II-13
I-13
II-11
IV-7
II-12
III-12
I-13
IV-6
III-11
III-10
II-11
43.Катић Хранислав
III-3
III-3
II-8
II-9
I-8
III-3
II-8
IV-3
II-2
III-5
IV-3
II-2
II-8
III-5
II-9
II-9
44.Којић Катарина
III-4
II-13
II-4
III-13
II-2
III-10
III-4
II-4
II-2
III-10
III-4
III-13
III-13
II-13
III-10
II-2
II-4
II-13
III-13
45.Крстић Снежана
III-14
I-4
II-14
I-4
I-13
I-12
II-14
II-10
II-14
I-11
I-13
III-6
III-11
I-11
III-11
I-12
III-6
III-14
II-10
46.Лазаревић Оливера
II-13
II-12
II-11
I-9
II-14
II-7
I-3
II-4
II-6
I-2
47.Луковић Гордана
III-2
IV-2
II-2
III-2
II-2
II-11
II-2
IV-2
III-2
48.Луковић Ненад
III-5
III-2
III-1
IV-11
II-4
III-11
IV-1
IV-10
IV-4
III-5
III-1
IV-5
II-4
IV-11
IV-4
III-2
IV-1
IV-10
IV-5
III-11
49.Лучић Марина
I-4
I-12
I-1
I-5
I-3
I-10
I-4
I-2
I-12
I-11
I-5
I-11
I-13
I-4
I-2
I-3
I-13
I-1
I-10
50.Максић Јелена
II-3
III-9
IV-1
II-5
III-1
III-2
III-3
III-4
51.Манојловић Ивана
I-1
I-12
I-1
I-11
I-4
I-3
I-9
I-2
I-13
I-5
I-13
I-10
I-12
I-3
I-9
I-11
I-10
I-9
I-5
I-4
I-2
52.Маринковић Љиљана
I-4
I-2
I-4
I-7
II-11
I-2
I-4
II-11
IV-5
I-2
II-11
I-7
I-4
IV-5
II-11
IV-5
I-2
I-4
53.Машинство НН1
III-7
IV-2
III-7
IV-2
III-7
54.Машинство НН2
III-2
IV-4
IV-9
III-2
III-8
IV-9
55.Машинство НН3
III-11
III-14
III-14
III-11
III-6
IV-9
I-6
III-14
III-6
III-11
I-13
IV-9
III-6
56.Машинство НН4
IV-9
II-8
II-8
IV-9
I-7
II-5
II-8
II-8
II-8
I-7
I-7
II-5
IV-9
57.Машинство НН5
I-3
III-3
I-3
III-3
I-5
I-4
II-5
I-6
III-3
I-3
I-1
II-12
I-6
I-1
I-4
I-5
II-5
58.Машинство НН6
IV-9
IV-9
I-13
I-13
I-8
59.Меденица Јелена
II-14
III-5
II-3
III-2
III-11
III-3
II-3
III-2
II-14
III-5
III-2
III-11
II-14
II-3
III-3
III-5
III-11
III-3
60.Миленовић Снежана
IV-2
II-9
I-12
III-6
I-5
I-10
I-11
I-11
I-6
I-12
IV-9
IV-11
I-10
IV-9
I-5
IV-11
III-6
III-6
I-6
IV-2
61.Миливојевић Иван
II-3
III-9
II-2
IV-11
II-7
I-6
IV-11
II-7
IV-11
IV-11
III-2
62.Миловановић Биљана
I-2
IV-6
II-11
IV-5
IV-6
III-3
IV-5
I-9
III-3
III-3
I-2
I-6
I-7
IV-1
I-6
I-9
II-11
I-7
IV-1
63.Миловановић Сања
II-12
I-5
II-12
I-1
II-7
III-5
I-3
III-1
III-1
I-3
I-10
III-7
II-7
II-12
I-5
III-5
I-1
I-10
64.Милићевић Ивана
II-2
IV-9
IV-3
IV-7
III-10
III-4
IV-7
III-2
IV-4
II-2
III-10
IV-10
IV-9
III-8
IV-4
III-2
IV-10
IV-3
III-4
65.Милосављевић Слобода
IV-10
IV-10
III-4
III-2
II-5
III-8
IV-10
III-4
IV-10
I-1
II-5
III-5
I-1
I-1
I-1
III-5
III-2
II-5
II-5
66.Милошевић Филип
II-14
II-11
II-13
IV-8
IV-6
IV-7
III-14
III-14
IV-8
IV-7
III-14
II-11
IV-6
IV-5
II-12
IV-8
IV-5
II-12
II-13
IV-8
II-14
67.Минић Тања
III-10
III-4
II-14
I-13
II-12
III-1
III-6
III-14
I-12
II-1
I-2
II-14
I-11
II-14
III-8
III-9
II-8
I-7
II-4
I-6
III-12
II-12
68.Митровић Јелена
II-3
II-2
IV-1
II-5
III-1
III-2
III-3
III-4
69.Михајловић Биљана
II-11
I-8
III-11
II-13
I-5
III-3
III-7
I-3
II-10
I-1
I-9
I-10
II-11
II-6
II-12
III-13
II-3
II-7
III-2
III-5
II-9
I-4
II-2
70.Мутавџић Саша
III-12
IV-6
I-12
IV-6
I-12
III-12
III-14
IV-8
III-14
IV-7
IV-6
IV-6
IV-5
I-12
IV-5
III-12
IV-7
IV-8
III-14
III-14
III-14
71.Николић Марина
III-2
III-4
II-1
III-12
III-2
III-2
IV-4
III-4
III-4
IV-4
II-1
III-2
II-1
IV-4
III-12
III-4
III-2
III-12
II-1
72.Отовић Срећко
II-8
II-9
IV-6
II-10
II-6
II-7
IV-7
II-5
IV-8
II-7
IV-2
IV-7
II-8
IV-8
II-10
II-6
II-9
II-5
IV-6
IV-2
73.Павловић Иван
III-2
III-9
III-9
III-9
III-2
III-7
III-7
II-3
II-3
74.Пантелић Горица
I-12
IV-10
I-11
IV-7
IV-10
I-12
I-11
IV-10
IV-7
IV-10
I-11
IV-7
IV-10
I-12
I-11
IV-10
I-12
IV-10
75.Пауновић Марија
II-1
IV-3
II-13
II-14
I-8
I-7
II-14
III-4
I-9
II-1
III-6
III-4
I-9
IV-3
II-13
I-7
III-6
I-8
76.Пејновић Оља
I-10
IV-7
I-13
IV-10
I-2
I-13
IV-11
IV-7
IV-10
IV-7
I-10
IV-11
IV-7
I-2
IV-10
I-13
I-10
I-2
IV-11
77.Перовић Младен
I-4
IV-4
I-10
III-7
II-7
II-3
IV-9
I-13
I-5
IV-6
I-12
III-9
I-11
IV-3
IV-10
II-2
IV-6
78.Перишић Александар
IV-1
IV-3
I-3
IV-1
IV-3
I-3
I-3
IV-1
IV-3
79.Петровић Саша
IV-4
II-12
II-10
III-9
II-10
III-9
IV-4
II-10
III-9
II-11
II-12
III-9
IV-4
II-11
II-14
II-10
80.Поповић Марија
IV-1
IV-2
II-4
II-1
III-8
II-3
II-6
II-4
II-1
IV-1
IV-9
II-4
II-4
II-3
IV-4
IV-1
II-6
IV-9
IV-2
81.Поповић Саша
IV-7
III-11
III-13
I-11
II-14
IV-5
III-10
III-13
I-10
III-13
III-11
IV-7
III-10
III-10
IV-5
II-14
IV-5
III-11
82.Пушоњић Милева
83.Радовић Ивана
I-13
I-13
I-13
84.Радовић Слободан
III-1
I-9
II-10
IV-4
I-2
I-4
III-9
I-8
I-3
III-1
85.Савић Весна
II-8
IV-9
IV-9
I-8
I-7
II-8
II-8
I-7
III-2
III-7
III-7
II-2
III-2
I-7
II-8
86.Савић Снежана
IV-3
IV-8
III-3
IV-9
IV-11
IV-5
IV-6
IV-6
IV-2
IV-3
IV-1
IV-7
IV-10
IV-11
IV-8
IV-2
IV-7
IV-9
IV-10
IV-1
IV-5
87.Сикимић Ивана
II-6
I-13
I-13
I-13
II-6
88.Симовић Раде
II-7
III-1
II-8
II-5
III-1
III-8
III-6
II-9
II-7
III-1
II-5
III-1
III-6
II-7
II-9
II-8
III-1
II-5
89.Симоновић Александра
III-1
III-1
I-6
I-7
I-4
I-2
III-1
I-13
IV-4
IV-4
90.Славковић Мирослава
IV-6
IV-8
IV-7
I-10
IV-8
II-14
I-10
IV-5
IV-8
IV-6
I-12
IV-7
IV-8
IV-7
II-14
IV-5
IV-5
IV-6
I-10
91.Сретеновић Светлана
III-14
IV-3
III-14
II-8
IV-7
IV-2
IV-6
IV-10
IV-8
IV-5
IV-11
IV-7
IV-6
IV-1
IV-5
IV-5
IV-9
IV-7
IV-6
III-6
III-14
92.Станков Весна
II-10
I-5
III-11
III-3
IV-8
III-11
III-3
IV-8
III-3
I-5
I-5
III-3
IV-8
III-11
II-10
III-3
II-10
I-5
93.Стевановић Небојша
III-1
I-5
I-11
I-10
II-4
I-7
I-4
III-3
III-1
I-13
94.Стефановић Драгана
I-4
I-8
II-1
I-8
II-11
II-1
I-7
II-5
I-8
II-5
II-5
II-11
I-4
I-7
II-1
I-7
II-5
II-11
I-4
95.Стојановић Славица
I-5
II-2
I-2
I-3
I-12
II-3
II-4
I-5
I-2
I-1
I-4
I-12
I-3
I-5
II-1
II-1
II-4
II-3
I-1
I-4
II-2
96.Шпиљевић Илић Марија
I-11
I-1
I-6
III-7
III-8
I-11
III-6
I-6
III-6
I-1
III-8
I-6
I-6
III-7
I-11
I-1
97.Тодоровић Маја
IV-2
I-12
I-9
I-5
IV-5
IV-2
I-12
IV-4
I-5
IV-4
IV-2
I-9
IV-4
I-12
IV-5
I-9
IV-2
IV-5
I-5
98.Трифуновић Миланка
III-7
I-8
99.Ћурчић Славољуб
IV-1
IV-3
IV-11
IV-3
IV-1
IV-11
IV-3
III-8
IV-11
IV-11
IV-3
100.Филиповић Анђелка
IV-1
I-6
IV-1
IV-1
I-6
IV-1
IV-1
101.Михајловић Маријана
102.Цветић Наташа
III-7
I-1
I-1
III-5
III-5
III-5
103.Цветковић Братислав
II-11
III-1
II-12
IV-3
IV-1
II-3
IV-3
II-11
III-3
II-12
III-6
II-3
II-4
III-1
IV-3
II-4
III-6
III-3
104.Цветковић Малиша
IV-10
IV-10
II-8
II-9
III-8
I-7
IV-10
II-8
I-7
IV-10
IV-10
III-8
I-7
II-8
IV-10
105.Цветковић Стеван
III-4
III-11
I-13
I-5
III-3
III-6
IV-2
I-11
IV-5
IV-9
I-10
IV-8
II-6
III-9
III-13
II-7
III-2
IV-11
IV-4
IV-10
106.Чобановић Јасмина
III-12
III-5
III-4
III-13
III-11
III-2
III-3
III-8
IV-4
III-4
III-13
III-10
IV-4
III-11
III-12
III-1
III-5
III-3
III-1
III-10
107.Бубања Јован
I-7
II-8
II-2
II-8
II-3
108.Варјачић Миодраг
III-8
III-1
III-8
I-9
III-8
109.Величковић Момчило
III-6
III-5
III-6
110.Вукомановић Снежана
I-6
III-5
111.Гаљак Иван
I-7
II-8
II-2
II-8
II-3
112.Ђорђевић Верољуб
III-8
IV-3
III-8
IV-3
III-8
113.Здравковић Александар
III-7
III-1
III-7
III-7
III-7
III-7
114.Иванишевић Момчило
IV-5
III-10
III-11
IV-6
IV-7
115.Јелић Рацо
I-6
III-13
III-11
I-13
II-13
116.Јосиповић Ненад
I-6
II-5
III-14
I-5
IV-8
117.Ковачевић Милинка
I-7
II-9
II-2
II-9
II-3
118.Лазин Јасмина
I-2
II-9
I-8
II-9
I-3
119.Лазовић Раде
III-7
III-1
III-7
I-5
III-7
120.Љубисављевић Дејан
I-11
II-11
II-12
III-14
II-14
IV-7
121.Марковић Саша
III-6
II-7
III-6
II-7
122.Петровић Гордана
I-2
II-9
I-8
II-9
I-3
123.Поповић Јелена
IV-5
II-12
III-12
IV-6
I-12
124.Пантић Зоран
III-8
II-5
III-8
III-4
III-8
125.Раичевић Лазар
I-11
III-10
III-12
I-10
I-13
I-12
II-13
126.Радаковић Весна
IV-11
III-5
II-6
127.Станишић Александар
IV-11
II-7
II-6
II-7
128.Тадић Надежда
II-11
III-13
I-10
II-14
IV-8
129.Чаровић Слободан
II-5
I-8
III-4

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net