Menu

Организација испита за сертификацију сервисних техничара и питања за практични део испита

Процена (испит) сервисних техничара ће се трајати у 8 школских часова(45 минута), у току 1 радног дана. 1 школски час ће бити искоришћен за одговарање на питања из теоријског дела и 7 школских часова процену усвојености  практичног дела обуке. Током ове провере практичних знања сервисера, у трајању од 7 школских часова, од сервисера се може тражити да испитној комисији представе активности као што су:

1. Израда и тестирање непропусног споја

2. Пражњење сплит система

3. Вакумирање сплит система

4. Пуњење сплит система

5. Извлачење расхладног флуида у течниј фази (претакање)

6. Идентификација расхладног флуида на основу температуре и притиска

7. Анализа расхладног флуида у Ултима идентификатору

8. Идентификација мерења на радном столу МТ210

9. Тестирање цурења расхладног средства електронским идентификатором

Оквирни  програм испита приказан је у табели:

1. Теоријски део – одговарање на сет теоријских питања (1 школа час = 45 минута)

 2. . Практични део (извођење вежби, следећи радну свеску коришћену током практичног дела обуке) (7 школских часова = 315 минута)

 

У прилогу: Практичне вежбе

Go to top