Menu

Школско огледало

      

             Политехничкoj школи је на конкурсу   „ A better region starts with youth “, који је расписао RYCO ( Regional Youth Cooperation Office), одобрен пројекат „ Школско огледало“ ( „ School mirror“). Партнери на пројекту су школе из региона : Vocational High School “Fan S. Noli”, Korçë –Корча, IV gimnazija na Ilidži– Сарајево, SOU,,Gjorce Petrov”–Прилеп и Technical high school “ ArbenBroci”, Shkodër - Скадар

             Општи циљ пројекта је да допринесе разбијању  предрасуда и да изгради пријатељства у духу толеранције и помирења. У пет школа у региону, око 30 ученика (15 девојчица и 15 дјечака) биће изабрано како би разменили сазња о обичајима и традицији и допринели развоју мултикултуралности.  Одабрани ученици би имали директну корист од имплементације пројекта у школама. Индиректну корист имали би  ученици свих школа које учествују у пројекту. Поред ученика и наставници би допринели реализацији  пројекта „ Школско огледало “, наиме 12 професора из школа биће директно укључено у предвиђене активности. Пројекат ће се одржавати у Крагујевцу, Скадру, Прилепу, Корчи, Сарајеву и Охриду. Учесници ће кроз караван пријатељства, који полази из Сарајева и преко Крагујевца и Прилепа прераста у камп на Охриду, кроз радионице, презентације, округле столове, штандове репрезентативних слаткиша из региона и флајере, плакате, памфлете, радити на  постизању општег циља пројекта. Предвиђене групе на друштвеним мрежеама ће помоћи да се млади боље упознају, олакшаће међудржавну комуникацију, као и размену идеја и сарадњу међу младима у региону. Заједнички рад на пројекту ђака из свих пет школа допринеће и стручном усавршавању у облику израде видео записа, логоа, презентација, апликација, уопште коришћењу ИКТ-а у настави и ваннаставним активностима. Пројекат ће се завршити брошуром о документованим резултатима и завршном конференцијом у Крагујевцу. Укупно трајање: 9 месеци

Избор ученика и наставника за пројектни тим

Након представљања пројекта "Школско огледало" и на основу конкурса изабран је пројектни тим. Задатак тима је припрема и реализација активности  Каравана пријатељства и кампа на Охриду.

Представљање пројекта

Прва активност на пројекту „ Школско огледало “ је представљање пројекта ученичком парламенту и колективу Политехничке школе, у току јуна месеца 2018. (ACTIVITY 1: Presenting  the project to the  Student Parliament at schools, announcing the competition and selecting the students for the caravan and  the camp ). Представљање је обављено на састанку парламентараца дељењем флајера и Power Point презентацијом.

Детаљније...Представљање пројекта

RYCO projekat - School mirror (Školsko ogledalo)

У петак, 18.5.2018.године, у просторијама Министарства омладине и спорта обављено свечано потписивање уговора и кратко представљање пројеката, првенаца прихваћених од  Регионалнe канцеларијe за сарадњу младих – RYCO (Regional Youth Cooperation Office).
Испред Политехничке школе - Горица Пантелић, наставник математике и Никола Шебек, организатор практичне наставе.

Страна 2 од 2

Go to top