Menu

Извештај са екскурзије ученика првог и другог разреда

Извештај са екскурзије ученика првог и другог разреда Средње стручне школе у Крагујевцу за 13 одељења и укупно 190 ученика која је одржана 17. и 18. маја 2019.године.

Правац екскурзије је био:

Крагујевац - Фрушка гора (манастир Крушедол) - Сремски Карловци - Нови Сад –Суботица – Палић - Крагујевац

На пут се кренуло 17.05.2019 године у 07 часова, а ученици су се вратили у предвиђеном року 18.05.2019. Ноћење је било у Новом саду у хотелу Стари Кровови. Хотелски смештај и услуге су биле на врхунском нивоу.

За време извођења екскурзије, није било одступања од предвиђеног плана и обиђена су сва планирана места и то:

-Фрушка Гора, манастир Крушедол.

-Сремски Карловци (Карловачка гимназија)

-Петроварадин (Разгледање панораме Новог Сада)

-Нови Сад (шетња пешачком зоном, разгледање катедрале и православне цркве)

-Суботица (посета Градској кући и разгледање знаменитости града)

-Зобнатица

-Палић (шетња и разгледање Палићког језера, ручак и посета Зоолошком врту).

 

Општи утисак - Стручна и  техничка припрема екскурзије је одлично урађена, а самим тим су задаци екскурзије који су били предвиђени у потпуности остварени (проучавање објеката и феномена у природи, развијање позитивног односа и става према нацооналним, културним, етичким и естетским вредностима...). План екскурзије је у потпуности остварен уз подршку свих актера као што су ученици наставници и представници туристичке агенције.

Вођа екскурзије, Ђорђо Гојић

Login Form

Самовредновање рада школе

Go to top buy metformin without prescription