Menu

Образовни профили

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профили у трогодишњем трајању

Смер Број ученика

Оператер машинске обраде оглед SUKG SE 3D 50S

20
Аутомеханичар SUKG SE 3D20S 30

Образовни профили у четворогодишњем трајању 

Смер Број ученика

Техничар за компјутерско управљање 
SUKG SE 4D 13S

60

Машински техничар за компјутерско конструисање SUKG SE 4D 06S 

60

Техничар за роботику SUKG SE 4D17S

25

Машински техничар за репаратуру - оглед
SUKG SE 4D55S

24

Машински техничар моторних возила
SUKG SE 4D08S

30


САОБРАЋАЈ

Образовни профили у трогодишњем трајању

Смер Број ученика

Возач моторних возила SUKG SE 3I11S

60

Образовни профили у четворогодишњем трајању 

Смер Број ученика

Техничар друмског саобраћаја SUKG SE 4I01S

90

Техничар унутрашњег транспорта (техничар за логистику у саобраћају) SUKG SE 4I10S

30


ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Образовни профили у четворогодишњем трајању

Смер Број ученика

Техничар мехатронике - оглед SUKG SE 4E26S

24

 

Пријављивање сарадника сајтаПријатељи школе

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top