Menu

Активности на пројекту

Припремна фаза:
 • Потписивање Споразум о сарадњи са партнером и формирање пројектног тима,
 • Састанак са реализаторима обуке и утврђивање термина,
 • Реконструкција пластеника,
 • Медијска промоција пројекта.
 
Фаза имплементације:
 • Формирање групе ученика,
 • Организовање обуке ”Договор, како то добро звучи”,
 • Дефинисање групе деце и младих партнера,
 • Организовање радионица са децом,
 • Организовање окупационе терапије током имплементације пројекта,
 • Одржавање састанака пројектног тима и реализатора радионица,
 • Штампање лифлета - са постигнућима пројектних активности и представљања постојећих услуга за младе у граду,
 • Мониторинг активности,
 • Медијска промоција пројектних постигнућа.
Go to top