Menu

Пројекат Центра Е8 ,,Буди мушко – мењај правила“

Тренинг је успешно реализован у позитивној, радној и подстицајној атмосфери, на задовољство двадесеторице ученика Политехничке школе и водитеља из Центра Е8, Манак Слободана и Мекић Демира.

„Буди мушко - мењај правила!“ је пројекат који ангажује младе људе, средњошколце, у изазивању стереотипне улоге мушкараца у циљу постизања веће родне равноправности и ненасилном понашању у школама и локалним заједницама.  

Пројекат се реализује у пет школа у Србији: Лозници, Смедереву, Кладову, Крагујевцу и Бачком Петровцу.

Школски тим за подршку и организацију пројектних активности: Јована Јанић, ментор Ученичког парламента, Јасмина Чобановић, координатор тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Милан Габарић, помоћник директора и Драгана Зарков, координатор тима.

Више о организацији Центар Е8 и пројекту на линку http://www.e8.org.rs/

 

Драгана Зарков, педагог

Login Form

Самовредновање рада школе

Go to top buy metformin without prescription