Menu

Волонтеризам

Пројектом  „Социјална еду-акција“ предвиђена је и реализована неформална  едукација Вршњачкикх едукатора о значају волонтеризма, с обзиром на то да је рад свих носилаца пројектних активности базиран на добровољној бази. Овом приликом, дугогодишњи пријатељ и партнер Политехничке школе, Црвени крст Крагујевац, изашао је у сусрет позиву за едукацију. Том приликом је 15.12.2015. госпођа  Марица Патрногић разговарала са Вршњачким едукаторима школа из Крагујевца и Вараждина о волонтеризму као глобалном покрету али и о добрим примерима волонтерске праксе са локалног нивоа.                   

Координатор пројекта: Јована Јанић

 

Go to top