Menu

Термини пријема родитеља

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА – СТАРА ШКОЛСКА ЗГРАДА

 

Одељење

Наставник

ВРЕМЕ

место

напомена

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

I-7

Вишња Бутулија

 

1100-1150

 

1100-1150

 

Наставничка канцеларија

 

I-8

Ивана Манојловић

 

 

1015-11

 

 

 

 

I-9

Милан Габарић

 

905-925

 

1150-1210

 

 

 

I-10

Миља Мандић

 

 

 

 

13-1345

Подрум д2

 

I-11

Катарина Којић

1015-11

 

1015-11

 

 

 

 

I-13

Јасмина Лазин

 

905-925

 

12-13

 

 

 

I-14

Гордана Петровић

8-13

 

11-13

 

 

 

 

I-16

Ненад Јосиповић

905-925

905-925

905-925

905-925

 

Подрум старе школе

 

I-17

Дарко Бугарчић

 

 

 

 

 

 

 

II-10

Ђорђо Гојић

10-12

 

 

 

10-12

 

 

II-11

Оливера Блаћанин

 

 

11-12

 

 

 

 

II-17

Нела Стефановић

905-10

 

 

 

 

 

 

III-6

Ана Вранић

 

 

11-12

 

 

 

 

III-10

Бојан Јевремовић

 

 

 

 

 

 

 

III-11

Весна Марковић

1150-1210

 

 

1105-1150

 

 

 

III-14

Снежана Вукомановић

 

1230-1315

 

 

 

Радионица

 

III-16

Иван Џарић

 

 

 

 

 

 

 

IV-5

Биљана Јелић

 

 

905-925

 

 

Наставничка канцеларија

 

IV-6

ЈасминкаЈовановић

 

 

 

 

815-905

 

 

IV-8

Марија Ђокић

 

 

 

1150-1210

 

Г алерија старе школе

 

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА – НОВА ШКОЛСКА ЗГРАДА

 

Одељење

Наставник

ВРЕМЕ

место

напомена

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

I-1

Љупка Алексић

 

 

815-920

 

12-14

Наставничка канцеларија нш

 

I-2

Снежана Трифуновић

 

 

 

1130-12

 

Наставничка канцеларија нш

 

I-3

Весна Савић

815-920

 

11-1145

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

I-4

Јелена Меденица

 

1015-11

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

I-5

Иван Миливојевић

1015-11

 

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

I-6

Маја Тодоровић

905-925

 

 

1150-1230

 

Наставничка канцеларија нш

 

I-12

Споменка Петровић

 

 

 

 

1105-1150

Наставничка канцеларија нш

 

I-15

Данило Поповић

1010-1040

 

 

 

1100-12

Наставничка канцеларија нш

 

II-1

Јелена Максић

905-930

 

905-930

 

 

40нш

 

II-2

Оља Пејановић

1015-11

 

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-3

Марина Николић

 

 

915-1015

 

 

Наставничка канцеларија

 

II-4

Маја Богићевић

815-14

815-14

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-5

Снежана Миленовић

1015-11

 

 

 

 

Хол нова школа

 

II-6

Игор Николић

 

 

 

1015-11

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-7

Јелисавета Бејатовић

12-13

 

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-8

Саша Поповић

 

1015-11

 

1110-1150

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-9

Дејан Љубисављевић

 

 

 

12-1255

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-12

Данијела Митровић

1015-11

 

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-13

Малиша Цветковић

 

815-925

905-1010

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-14

Ивана Радовић

 

 

910-13

 

 

Канцеларија помоћника директора

 

II-15

Наташа Цветић

715-730

 

910-13

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

II-16

Филип Милошевић

 

1015-11

925-1020

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

III-1

Рада  Мацура

 

 

1105-1150

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

III-2

Јелена Јанковић

 

 

 

 

905-10

45нш

 

III-3

Јасмина Ђурић

 

 

 

 

10-11

Наставничка канцеларија нш

 

III-4

Марија Јовановић

 

910-1010

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

III-5

Марко Ђукић

 

 

1015-11

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

III-7

Смиљана Гаљак

 

 

1020-11

1020-11

 

77нш

 

III-8

Владимир Ерац

11-12

 

 

 

 

79нш

 

III-9

Саша Мутавџић

 

1105-1150

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

III-12

Милица Васиљевић

 

1350-1430

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

III-13

Слободан Ђокић

 

730-11

 

 

 

59нш

 

III-15

Ненад Кањевац

 

 

11-12

 

 

78нш

 

IV-1

Јасмина Живановић

9-15

9-15

9-1015

9-15

9-12

Канцеларија помоћника директора нш

 

IV-2

Гордана Луковић

 

 

 

9-12

 

Наставничка канцеларија нш

 

IV-3

Иван Павловић

 

 

9-11

930-12

930-12

45нш

 

IV-4

Марија Поповић

1015-11

 

 

 

 

Наставничка канцеларија нш

 

IV-7

Дина Вукајловић

 

 

 

 

1015-11

Наставничка канцеларија нш

 

IV-10

Јелић Зоран

11-1210

 

 

 

 

74нш

 

 

Директор школе

Којић Синиша

Go to top