Menu

Тим школе

Директор и стручна служба

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Наставно особље стручног већа обраде дрвета
Наставно особље стручног већа практичне наставе машинске и саобраћајне струке
Наставно особље стручног већа машинске и електро струке
Наставно особље стручног већа физичког васпитања
Наставно особље стручног већа страних језика
Наставно особље стручног већа српског језика и књижевности
Наставно особље стручног већа културе уметности и јавног информисања
Наставно особље стручног већа саобраћаја
Наставно особље стручног већа природних наука
Наставно особље стручног већа за област предмета математике и рачунарства
Наставно особље стручног већа друштвених наука

Служба за правне послове и Служба за финансијско-рачуноводствене послове

Техничка служба и остали послови подршке

Go to top