Наставни планови распоређени по стручним већима

Наставни планови (глобални и оперативни) разврстани по стручним већима, затим по  наставницима наведених у стручним већима.

НАПОМЕНА:

Да би се листе са наставницима кориговале (исправиле) потребно је послати захтев (електронску поруку) са описом корекције на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Колегама које изводе замену такође ће привремено бити одобрен приступ фолдеру са плановима колеге кога тренутно мењају. У том случају треба да се обрате помоћнику директора који одобрава приступ фолдеру са плановима.

Тим за информатичку подршку школе

1 Наставни планови стручног већа практичне наставе машинске и саобраћајне струке
2 Наставни планови стручног већа машинске и електро струке
3 Наставни планови стручног већа физичког васпитања
4 Наставни планови стручног већа страних језика
5 Наставни планови стручног већа српског језика и књижевности
6 Наставни планови стручног већа саобраћаја
7 Наставни планови стручног већа природних наука
8 Наставни планови стручног већа математике
9 Наставни планови стручног већа друштвених наука
10 Наставни планови стручног већа рачунарства и информатике
Go to top