Menu

Радионице, рад и игре

Општи циљ пројекта: Развијање личих афинитета и подизање свести младих људи када су у питању  вештине успешне комуникације (вербална и невербална комуникација), вештине активног слушања, суочавање са младима који испољавају одређене манифестације друштвено неприхватљивог понашања, методе решавања конфликта и промовисање позитивних људских вредности .
 
Специфични циљеви:
 1. Повећање стручних компетенција професионалаца и волонтера за реализацију адекватне стручне праксе у раду са децом и младима из различитих осетљивих друштвених група. 
 2. Стицање животних вештина и ефикасније превазилажење проблема младих који испољавају проблеме у понашању у школи, кроз укључивање у радионице и радно окупациону терапију у пластенику.
 3. Потписивање споразума о трајној сарадњи између школе-носиоца пројекта и партнерске установе која непосредно реализује услугу: Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању.
Циљну групу чине:
 • ученици Политехничке школе.
 • корисници услуга партнерске установе.
 • запослени у школи, радници који ће бити чланови новооснованог тима за праћење ученика, професионалци и волонтери партнерске установе( просветни радници, психолози, педагози, специјални педагози и један број студената).

Партнер на пројекту је Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица“ из Крагујевца, чија је улога да:

 • организује обуке “Договор како то добро звучи“, 
 • реализује активности у пластенику,
 • припреми програм у дневним боравцима, мониторинг активности и 
 • учествује у припреми промотивног материјала и медијске презентације.

Радионица "Језик позитивне акције"

У оквиру пројекта "Радионице, рад и игре", 02. децембра 2013. године, професорка филозофије Снежана Савић, , одржала је радионицу под називом "Језик позитивне акције". 

Учесници радионице били су млади Политехничке школе, који су имали прилике да кроз ову радионицу свој уобичајени комуникацијски стил унапреде и преиначе у вид позитивног комуникацијског приступа. 

Изискујући жељено понашање саговорника кроз афирмативну комуникацијски приступ ученици су препознали предност позитивне акције (разговорне) у свакодневној реалности, као и неопходност међусобне вербално испољене емпатије.

Више кроз слике ...

Презентација Центара “Кнегиња Љубица“

Ученицима Политехничке школе одржана је презентација Центра за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица“. Током презентације представљене су све активности које Центар спроводи са младима, као и активности које ће бити реализоване до краја пројекта. 

Ученици су обишли и пластеник, у чијем ће уређивању учествовати у току завршне фазе пројекта. 

На крају презентације договорена је динамика реализације предстојећих активности на пројекту, као и могућност даље сарадње Центра и ученика наше школе и након завршетка пројекта.

Више кроз слике....

Радионица "Равно-право"

У оквиру пројекта "Радионица, рад и игре", 18. октобара 2013. године, одржана је друга радионица "Равно-правно", у просторијама Политехничке школе. Водитељи радионице: Драгана Зарков, педагог и Јелена Нешић, психолог.

Циљ ове радионице је развијање свести о равноправности; о разликама и толеранцији на различитост.

 

 

Активности:

 • Равноправност је.... (мозгалица)
 • Рад у групама (особине и карактеристике):
  • Пливачи – пливају у дубокој води
  • Шетачи- и пливају и шетају на обали
  • Непливачи- искључиво седе на обали

Равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији постоје једнаке могућности за све чланове да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

Више кроз слике ....

Радионица "Упознајмо се"

У оквиру пројекта "Радионице, рад и игре", у просторијама Политехничке школе, одржана је 11. октобра 2013. године прва радионица на тему "Упознајмо се“. Водитељи радионице су: Драгана Зарков, педагог и Јелена Нешић, психолог. Циљ радионице је међусобно упознавање деце и ученика, ради стварања повољне, позитивне атмосфере у даљем раду у оквиру активности пројекта "Радионице, рад, игра". 

Радионици је присуствовало двадесет ученика. Атмосфера је била радна, позитивна и подстицајна. Кроз игре упознавања и повезивања, ученици су имали прилику квалитетне размене, ближе се упознали и релаксирали. Активности: 

 • Прича о мом имену, презимену или надимку
 • Размена у пару подела сличица питам те, питаш ме...
 • Шта нам је заједничко? (особине, способности, вештине, волим/ не волим, желим...)
 • Четири годишња доба (невербална комуникација)
 • Игрица: Киша (ослушкивање чланова групе)

По утисцима записаним на стикерима, које су ученици оставили на крају радионице, може се закључити да је циљ постигнут.

Више кроз слике....

Семинар "Договор – како то добро звучи"

У оквиру пројекта "Радионице, рад и игре", у периоду од 07. до 11. септембра одржан је семинар "Договор - како то добро звучи", за наставнике Политехничке школе и стручне сараднике Центра "Кнегиња Љубица". 

Циљ овог семинара је стицање вештина радионичарског рада и овладавање програмом „Договор – како то добро звучи“.

Током овог семинара, учесници су усвајали знања и вештине које доприносе социјалној интеграцији, поспешују развој личних снага и потенцијала, као и здравих стилова живота, чиме се унапређује квалитет живота деце и доприноси јачању професионалне компетенције професионалаца који се баве децом.

Више кроз слике....

Страна 1 од 2

Go to top