Menu

Чланци

Осипање ученика

Одржан семинар "Ни црно ни бело"

У оквиру пројекта “Превенција осипања ученика из образовног система Републике Србије“, кроз процес континуираног стручног усавршавања наставника, у нашој школи је одржан семинар „“Ни црно ни бело - програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност, од 16-18.марта 2015. године.Семинару је присуствовало 25 учесника из удружења “Ромско –српско пријатељство Стабло“, ОШ „Милоје Милојевић“, ОШ“Карађорђе“, II Техничке школе и Политехничке школе. Предавачи Сања Печенковић, стручни сарадник-педагог Политехничке школе и Петар Илић, стручни сарадник Школе моде и лепоте,  реализовали су семинар са циљем да покажу учесницима адекватне механизме развијања толеранције код деце/младих за друге културе, кроз критички однос према предрасудама и изградњу заједнице у којиј се негује солидарност и интеркултуралне вредности кроз потпуну прихваћеност различитости.

Опширније: Одржан семинар "Ни црно ни бело"

Активности на пројекту

Током септембра/октобра 2014. године спроведене су следеће активности:

 • пројекат је презентован наставничком већу у присуству ментора пројекта
 • израђен је акциони план ТПО
 • одржан је заједнички родитељски састанак за први разред на коме је презентован циљ пројекта
 • пројекат је презентован Савету родитеља са нагласком на битност образовања уопште и одабран је тим родитеља који ће сарађивати са пројектним тимом у иницијативи спречавања осипања ученика
 • одржана је обука свих одељењских старешина и дата упутства за предстојеће активности ране идентификације ученика ризичне групе
 • успостављена је сарадња са локалном самоуправом
 • прикупљени су подаци ради идентификације ученика под ризиком од осипања
 • презентован је пројекат ђачком парламенту са нагласком на циљ пројекта и начин формирања вршњачких тимова као подршка идентификованим уценицима у ризику од осипања
 • израђен је буџет
 • одржано је предавање родитељима од стране Полицијске управе на тему Безбедност младих
 • извршена је обука стручних сарадника са циљем оспособљавања за примену три инструмента за тестирање ученика за које се израђује и спроводи Индивидуални план превенције осипања.
Go to top