Menu

Пројекти

Завршни сусрет полазника онлајн семинара „Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“

У Политехничкој школи, у суботу 8.02.2014. године, у оквиру пројекта “Такмичење у програмирању робота“ одржан је први од четири завршна сусрета полазника онлајн семинара „Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“. 

Циљ семинара је осособљавања наставика за коришћење нових софтверских и хардверских алата, и мотивисање наставника за примену нових технологија у настави. Наставници су стекли основна знања у вези са управљањем Лего робота у Лего софтверу, МRS-у и у C#. 

На завршни сусрет је било присутно 36 наставника, и то из Краљева, Горњег Милановца, Ужица и из Крагујевца. Завршни сусрет се састојао из два дела, у првом делу наставици су решавали завршни тест, а у другом делу су присутвовали демонстрацији задатака са курса на Лего роботу. Вођена је жива дискусија.

Присутни наставници су обавештени и о нацрту правилника за Обласно и Републичко такмичење у програмирању робота, као и датумима за реализацију такмичења.

Из наше школе успешно су савладали обуку и добили уверење о похађаној обуци следећи наставници: Небојша Стевановић, Јасмина Стевановић, Јасмина Живановић, Јелена Максић, Јелена Јанковић, Синиша Којић, Иван Миливојевић, Саша Петровић, Малиша Цветковић, Братислав Цветковић и Павловић Иван.

Онлајн курс (у трајању од шест недеља) су успешно реализовали предавачи: Миодрага Вучинића, Катарина Вељковић, Дарко Крсмановић и Мирољуб Сеничић.

Овако реализован семинар допринео је промоцији роботике и наставку реализације пројекта у целини.

Више кроз фотографије....

Снежана Савић

Састанак у вези са израдом правилника такмичења

У петак 07.02.2014. године у просторијама Политехничке школе, одржан је састанак на коме је тим наставника почео креирање правила за обласно и републичко такмичење из програмирања робота. Састанку су присуствовали наставници: Влада Пузић из Новог Сада, Јелена Стојановић и Јован Милетић из Београда, Биљана Николић из Ниша и Катарина Вељковић из Крагујевца. Тим наставника је током осмочасовног састанка креирао нацрт првилника за такмичење, као и типови задатака. Договорено је да се сав материјал постави онлајн, и да се током наредних недеља на тај начин допуњавају правила такмичења. Наредни састанак је планиран у последњој недељи фебруара, када би се коначно направио правилник за такмичење, и као такав презентовао школама у оквиру Заједнице машинских школа.

 

Друга радионица „Дискриминација, стереотипи и предрасуде“

У четвртак 12. децембра 2013. године Оливера Првић Ерац, наставника психологије у Политехничкој школи у оквиру пројекта „Модел минималне педагошке интервенције“ одржала је за одељенске старешине I и II разреда другу по реду радионицу „Све је онако како га гледамо / видимо“. 

Циљ је био упознати наставнике са процесом опажања, интерпретације и доношења закључака на основу недовољних информација, значај контекста за настанак ставова, излажење из утврђених оквира реалности. Наставници су активно учествовали у самој радионици, преиспитујући своје ставове и наводећи примере из сопствене праксе у раду са ученицима. Поједини наставници су имали прилике да сличне радионице изводе у сарадњи са наставницима Грађанског васпитања и њихово искуство говори да се разликују погледи ученика и нас наставника, посебно у првом делу када рангирају ликове. 

Дошло се до закључка да нове информације утичу на наше поимање ликова и њихови рангови се углавном мењају, а нама остаје да преиспитамо сопствене ставове и предрасуде, посебно у раду са ученицима. 

Радионица "Партиципација младих - примери добре праксе"

Радионица „Партиципација младих – примери добре праксе“, модула „Рад са младима“, одржана је 13. децембра 2013. године. На радионицама су учествовале разредне старешине првог и другог разреда, као и остали заитересовани наставници. Водитељи радионице биле су Снежана Савић и Катарина Вељковић. 

Основни циљ ове радионице је да се наствници упознају са начинима укључивања ученика у наставне и ваннаставне активности које доприносе њиховом директном учешћу у развој живота школе стицањем комуникацијских и других вештина неопходних за активно укључивање у токове савременог друштва. Кроз радионицу водитељи радионице су подстакли наставнике размисле колико су уопште спремни да чују глас младих, њихове проблеме и могућа решења. 

Закљичак ове радионице био је да подстицањем деце и младих да отворено изразе своје мишљење, при том испољавајући спремност да их чујемо и саслушамо, они могу и треба да постану сигурнији, одговорнији, зрелији и бољи људи од нас. Укупан број наставника присутних на радионици био је 23.

Више кроз слике....

Модел изградње знања

Радионице модула „Модел изградње знања“ и „Рад са приправницима“, одржана је 9. децембр 2013. године у Медицинској школи.

На радионицама су учествовали наставници општеобразовних и стручних предмета.

Семинар на коме су приказане основе „Читањем и писањем до критичког мишљења (RWCT)“ и презентоване неке од техника учења, водили су Драгана Зарков, педагог и Милан Габарић, помоћник директора.

Семинар је протекао у одличној атмосфери, а колеге су се максимално трудиле.

 

Страна 3 од 13

Поткатегорије

 • CEOOR
 • ATC
 • ACES
 • Једнаке шансе
 • Такмичење ученика у програмирању робота

  Програм треба да помогне младим људима да постану главни ослонац иновација у друштву, и омогући им да остваре своје професионалне потенцијале првенствено у оквирима науке и технологије. Циљ програма је да идентификује, изабере и даје подршку талентованим младим људима да се даље усавршавају на различитим пољима индустрије, од:

  • индустријске аутоматизације,
  • индустрије развоја софтвера,
  • роботике,
  • мреже и телекомуникација,
  • ауто индустрија.

  Уз подршку Министарства просвете Републике Србије, локалне заједнице, и водећих индустријских грана ово такмичење ће изнедрити квалитетне раднике. Тиме ће се обезбедити да се такмичење, организује сваке године и постане редовна активности у годишњем плану републичких такмичења Министарства просвете Републике Србије.

 • Радионице, рад и игре
  Општи циљ пројекта: Развијање личих афинитета и подизање свести младих људи када су у питању  вештине успешне комуникације (вербална и невербална комуникација), вештине активног слушања, суочавање са младима који испољавају одређене манифестације друштвено неприхватљивог понашања, методе решавања конфликта и промовисање позитивних људских вредности .
   
  Специфични циљеви:
  1. Повећање стручних компетенција професионалаца и волонтера за реализацију адекватне стручне праксе у раду са децом и младима из различитих осетљивих друштвених група. 
  2. Стицање животних вештина и ефикасније превазилажење проблема младих који испољавају проблеме у понашању у школи, кроз укључивање у радионице и радно окупациону терапију у пластенику.
  3. Потписивање споразума о трајној сарадњи између школе-носиоца пројекта и партнерске установе која непосредно реализује услугу: Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању.
  Циљну групу чине:
  • ученици Политехничке школе.
  • корисници услуга партнерске установе.
  • запослени у школи, радници који ће бити чланови новооснованог тима за праћење ученика, професионалци и волонтери партнерске установе( просветни радници, психолози, педагози, специјални педагози и један број студената).

  Партнер на пројекту је Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица“ из Крагујевца, чија је улога да:

  • организује обуке “Договор како то добро звучи“, 
  • реализује активности у пластенику,
  • припреми програм у дневним боравцима, мониторинг активности и 
  • учествује у припреми промотивног материјала и медијске презентације.
 • Open Discovery Space

  ОДС пројекат има за циљ да подстакне дељење, прихватање, коришћење и пренамену постојећих база образовних садржаја. Пре свега он ће демонстрирати начине како да се укључе школске заједнице у иновативне начине поучавања и учења кроз ефикасну употребу електронских ресурса. Он ће промовисати изградњу заједнице бројних европских школа и оснажити их да користе и деле јединствене ресурсе кроз смислене образовне активности. Поред тога, пројекат ће показати потенцијале електронских ресурса да задовоље образовне потребе ових заједница.

  Веб-портал који ће бити развијен током реализације пројекта биће друштвено-оријентисана платформа путем које ће наставници, ученици и родитељи бити у могућности да откривају, усвајају, дискутују и прилагођавају ресурсе својим потребама и интересовањима.

  На крају, пројектом ће се извршити вредновање утицаја и документовати цео процес у мапу која ће обухватити смернице за пројектовање и спровођење делотворних образовних активности заснованих на бази ресурса које би могле бити усвојене од стране других актера у школском образовању.

Go to top