Menu

Пројекти

Састанак пројектног тима

Одржан први радни састанак пројектног тима и реализатора пројекта у Политехничкој школи. На састанку је договорена динамика и начин реализације планираних радионица у оквиру пројекта. Радионице ће се одржавати два пута месечно до новембра месеца.

Снимање спота „Mind Revolution“

На креативним радионицама у Малом Иђошу, одржаним од 7. до 9. јуна 2013, године, петнаесторо младих из три града Ниша, Крагујевца и Новог Сада, наставили су рад договорен на уводним радионицама у мају када су завршили прву фазу писања текста и снимања музичког сонга “Mind Revolution”.

На овим радионицама нашу школу су представљали: Шебек Огњен, Данијел Миљајевић, Новаковић Анђела и Недељковић Марија и наставник Милошевић Филип. Првог дана, организоване су трибине за младе, које је водио мултимедијални уметник Зоран Таировић (оснивачем ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ТЕАТРА). На тим трибинама, кроз форму дијалога учесници су пролазили кроз различите фазе стварања идеје, користећи технику браингсторминга на кључне појмове вршњаци, волонтеризам и вршњачка едукација, креативност, уметност.

Након трибине, у фази креативног изражаја, вођени медијатором млади су радили на сценарију спота, користећи музику и текст са претходног сусрета. На овим радионицама, се показало да је концепт кооперативног рада вршњака са различитим социјалним статусом и културним наслеђем, одличан за процес стварања заједничке поруке, путем видео спота. Кроз спот млади мобилишу вршњаке за суочавање и превазилажење реалности у којој бунт и подршка представљају другачији угао посматрања, и кроз израз сценског покрета шаљу поруку и проблематизују генерацијуски став слагања или неслагања са темама и идејама које им се нуде. Другог дана тимови младих су радили на приказу storyboard-а, проналажењу локација за снимање спота, драматургији, костимографији, кореографији, шминкерско-сценским захтевима, photoshooting-у, формирању техничке подршке екипи на сет-у, додељивању улоге администратора, секретара режије.

Млади активно учествују, сви су ангажовани према могућностима, склоностима и сензибилитету. Учесници овог сусрета, потпуно спонтано се укључује у целу причу и налазе своје место у креативном изражају уз подршку свих осталих учесника. Приступа се фази снимања по целинама које су млади дефинисали, сцене се припремају до детаља уз подељено лидерство и пуну партиципацију младих, уз професионалну подршку медијатора, и подршку наставника искључиво у делу у којој млади сматрају да би им користила. Млади су у делу израде спота приступили са максималном посвећеношћу и високим степеном сензитивисаности за теме које обрађују и за крајњи резултат који желе да постигну и показали су спремност да за своје идеје, лично ангажују своје вршњаке и да сами покрену теме које су често табу у нашем друштву. Трећег дана, завршна трибина са дискусијом, рефексија на претходне фазе и евалуација пројектних активности на снимању видео спота за сонг „Mind Revolution“ као и осврт на могућности и изазове интеркултуралног дијалога међу младима. Овакве пројектне активности младих и рада са младима треба подржати и у даљем раду на пројекту. Чини се да су млади из сва три града/модел школа, у потпуности спремни, да уз одговорну, професионалну фацилитацију стварају креативне продукте које њихову генерацију испуњују и чине смисленом комуникацију кроз медије којим млади остварују контакте. Ако нам се жале на шунд и кич, дискриминацију и нетолеранцију, незанимљиву наставу и досадне професоре, а оваквим приступом показују да могу да допринесу промени такве парадигме, тачније да покрену своје вршњаке, нама као некоме ко је друштвено одговоран, и ко ради са младима и утиче на подстицање критичке мисли код младих људи, ово би морао бити императиве и путоказ.

Више кроз слике ...

Креативне радионице у Малом Иђошу

У оквиру пројекта „Једнаке шансе у средњошколском образовању“ планиране су креативне радионице, чији је циљ било оснаживање тима младих за активно укључивање у све сегменте друштва. Први део радионица одржан је од 10. до 12. маја у Малом Иђошу.

Програм рада на овим радионицама је био веома добро осмишљен од стране мултимедијалног уметника Зорана Таировић, који је веома вешто водио све учеснике кроз дијалог, наводећи их на размишљање и доношење одређених ставова. Млади су то добро прихватили (прича о Карлу Луису, о меморији, идентитету, субкултури, медијима).

Кроз дијалог, полако је настајао текст песме која је била крајњи циљ радионица. На тексту су млади радили самостално говорећи по једну лепу и једну лошу вест, ситуацију, паролу или догађај. На крају првог дана урађена је радна верзија текста.

Другог дана боравка, медијатор је након уводне радионице оставио довољно времена за дораду текста и рад у групама. У послеподневним сатима, након припрема које су биле неопходне за снимање договорено је ко ће бити извођачи, да ће део песме бити снимљен на ромском, а део на енглеском језику, и да ће рефрен изводити сви заједно. Млади су спровели процес компоновања музичке матрице и учествовали у процесу снимања. Трећи дан је био резервисан за евалуацију и договор о даљем раду. Као крајњи продукт првог сусрета добили смо сонг „Револуција ума– промени свет“ („Mind Revolution – change the World“). Првом сусрету младих из Модел школа, присуствовало је и активно учествовало укупно 15 ученика, три наставника.

На овим радионицама из наше школе учествовали су: Шебек Огњен, Данијел Миљајевић, Стевић Марко, Адамовић Богдан и Савић Никола и наставник Саша Васиљевић. Њихов рад током овог сусрета је за сваку похвалу. Све радионице су снимане за потребе израде филма.

Следећи сусрет Тимова млдих је планиран за 7.,8. и 9.јун 2013. година.

Креирање графита „Револуција ума– промени свет“ („Mind Revolution – change the World“)

Између два сусрета младих у Малом Иђошу, планирано је да се у свакој Модел школи организује креативни процес стварања неког продукта младих, договорено је да то буде графит.

У нашој школи, 25. мај 2013. године, је организовано дружење наших ђака и мултимедијалног уметника Зорана Таировића, као наставак креативних радионица одржаних у Малом Иђошу.

Током овог дружења настао је графит. Цео креативни процес стварања графита инспирисамог песмом „Mind Revolution“, камером је пратио је уметник Зоран Таировић. Уз звуке бубња, на којима је свирао Зоран Таировић, млади из наше школе стварали су графит.

Планирано је да се овај графит употреби за снимање спот “Mind Revolution”, али и за филм који ће приказати све шта се дешавало на креативним радионицама у Малом Иђошу.

Графит су израђивали, ученици: Анђела Новаковић, Марија Недељковић, Иван Милојевић.

Више кроз слике ...

Анкетирање

У оквиру друге фазе пројектних активности, почетком новембра је ученички пројектни тим Политехничке школе спровео истраживање о врстама медија.

Истраживачка техника је анкетирање а инструмент истраживања – упитник. Узорак чини 20 ученика наше школе, различитог узраста, њихови родитељи као и наставно особље Политехничке школе. Истраживање за циљ има дефинисање односа испитаника према различитим врстама медија: савремени (дигитални) медији наспрам традиционалних медија.

С обзиром на претпоставку да већина људи у данашње време користи савремене медије, најчешће интернет, ради информисања и забаве, анкета треба да провери ову тврдњу и евентуално искаже став испитаника према традиционалним медијима, као што су радио и књиге.

Истраживање има за задатак извођење закључка о медијима који се најчешће користе међу разноврсном популацијом испитаника али и навођење позитивних аспеката како модерних тако и традиционалних мас-медија.

Резултати истраживања ће у наредном периоду бити статистички обрађени, а затим упоређени са резултатима анкетирања у партнерским школама из Македоније и Словеније. Заједнички закључци овог истраживања ће бити објављени до краја месеца.

Проф. Јована Јанић

Страна 8 од 13

Поткатегорије

 • CEOOR
 • ATC
 • ACES
 • Једнаке шансе
 • Такмичење ученика у програмирању робота

  Програм треба да помогне младим људима да постану главни ослонац иновација у друштву, и омогући им да остваре своје професионалне потенцијале првенствено у оквирима науке и технологије. Циљ програма је да идентификује, изабере и даје подршку талентованим младим људима да се даље усавршавају на различитим пољима индустрије, од:

  • индустријске аутоматизације,
  • индустрије развоја софтвера,
  • роботике,
  • мреже и телекомуникација,
  • ауто индустрија.

  Уз подршку Министарства просвете Републике Србије, локалне заједнице, и водећих индустријских грана ово такмичење ће изнедрити квалитетне раднике. Тиме ће се обезбедити да се такмичење, организује сваке године и постане редовна активности у годишњем плану републичких такмичења Министарства просвете Републике Србије.

 • Радионице, рад и игре
  Општи циљ пројекта: Развијање личих афинитета и подизање свести младих људи када су у питању  вештине успешне комуникације (вербална и невербална комуникација), вештине активног слушања, суочавање са младима који испољавају одређене манифестације друштвено неприхватљивог понашања, методе решавања конфликта и промовисање позитивних људских вредности .
   
  Специфични циљеви:
  1. Повећање стручних компетенција професионалаца и волонтера за реализацију адекватне стручне праксе у раду са децом и младима из различитих осетљивих друштвених група. 
  2. Стицање животних вештина и ефикасније превазилажење проблема младих који испољавају проблеме у понашању у школи, кроз укључивање у радионице и радно окупациону терапију у пластенику.
  3. Потписивање споразума о трајној сарадњи између школе-носиоца пројекта и партнерске установе која непосредно реализује услугу: Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању.
  Циљну групу чине:
  • ученици Политехничке школе.
  • корисници услуга партнерске установе.
  • запослени у школи, радници који ће бити чланови новооснованог тима за праћење ученика, професионалци и волонтери партнерске установе( просветни радници, психолози, педагози, специјални педагози и један број студената).

  Партнер на пројекту је Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица“ из Крагујевца, чија је улога да:

  • организује обуке “Договор како то добро звучи“, 
  • реализује активности у пластенику,
  • припреми програм у дневним боравцима, мониторинг активности и 
  • учествује у припреми промотивног материјала и медијске презентације.
 • Open Discovery Space

  ОДС пројекат има за циљ да подстакне дељење, прихватање, коришћење и пренамену постојећих база образовних садржаја. Пре свега он ће демонстрирати начине како да се укључе школске заједнице у иновативне начине поучавања и учења кроз ефикасну употребу електронских ресурса. Он ће промовисати изградњу заједнице бројних европских школа и оснажити их да користе и деле јединствене ресурсе кроз смислене образовне активности. Поред тога, пројекат ће показати потенцијале електронских ресурса да задовоље образовне потребе ових заједница.

  Веб-портал који ће бити развијен током реализације пројекта биће друштвено-оријентисана платформа путем које ће наставници, ученици и родитељи бити у могућности да откривају, усвајају, дискутују и прилагођавају ресурсе својим потребама и интересовањима.

  На крају, пројектом ће се извршити вредновање утицаја и документовати цео процес у мапу која ће обухватити смернице за пројектовање и спровођење делотворних образовних активности заснованих на бази ресурса које би могле бити усвојене од стране других актера у школском образовању.

Go to top